-

حسابداری - امور مالی

مرتب کردن براساس: تازه لیست شده

فاکتور رسمی فروش و حسابداری

تهران (تهران) - آوریل 13, 2017

  اخذ کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده از شرکتهای مورد تایید دارایی و کارخانجات و تولیدی هافاکتور خرید فاکتور فروش پیش فاکتورصورت مالی با گزارش حسابرسیخدمات:ارائه وفروش کد اقتصادیصدور گواهی ارزش افزودهپلمپ دفاترتنظیم گزارشات فصلی و ارائه کلیه امور مالیاتیصدور پیش فاکتور و فاکتور رسمیارائه فاکتور ...

وام مضاربه ای

وام مضاربه ای

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مضاربه ای آیا در تجارت خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. اگر به دنبال تهیه وام مضاربه ای در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط هستید، کافیست با ما تماس بگیرید. ما این وام را برای شما از بانک با بهترین شرایط در کوتاهترین زمان اخذ می کنیم. ما برای کمک به تامین نقدینگی تجار، تولید کنندگان، کسبه، ...

وام مشارکت مدنی واردات-صادرات

وام مشارکت مدنی واردات-صادرات

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مشارکت مدنی واردات-صادرات آیا در تجارت خود در امر واردات- صادرات کالا یا بازگانی داخلی با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نمایید. ...

وام مشارکت در ساخت - انفرادی

وام مشارکت در ساخت - انفرادی

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مشارکت در ساخت - انفرادی آیا در حال ساخت ملک خود هستید و با مشکل تامین منابع مالی برای ادامه مراحل ساخت خانه خود مواجه شده اید. چرا مشارکت با سازنده، شما می توانید خودتان به سادگی با تهیه وام بانکی با بهره مناسب عملیات عمرانی ساختمان خود را به پایان برسانید. و نیازی به شراکت با فرد دیگری ...

وام مشارکت در ساخت - انبوه سازان

وام مشارکت در ساخت - انبوه سازان

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مشارکت در ساخت - انبوه سازان آیا در حال ساخت پروژه مسکونی- اداری یا تجاری خود هستید و با مشکل تامین منابع مالی برای ادامه مراحل ساخت پروژه خود مواجه شده اید. چرا پیش فروش واحدها، شما می توانید به سادگی با تهیه وام بانکی با بهره مناسب عملیات عمرانی پروژه خود را به پایان برسانید. و نیازی به...

وام مشارکت در ساخت

وام مشارکت در ساخت

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مشارکت در ساخت آیا در حال ساخت ملک هستید و با مشکل تامین منابع مالی برای ادامه مراحل ساخت مواجه شده اید. چرا مشارکت با سازنده، شما می توانید به سادگی با تهیه وام بانکی با بهره مناسب عملیات عمرانی ساختمان را به پایان برسانید. و نیازی به شراکت با فرد دیگری نیست. چرا شراکت با سازنده؟ شما می ...

وام مرغداری

وام مرغداری

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مرغداری آیا برای نوسازی و مکانیزه کردن مرغداری خود نیاز به تسهیلات بانکی دارید؟ آیا تا کنون برای دریافت وام مرغداری خود نتوانسته اید وام بانکی دریافت نمایید؟ آیا برای تامین نقدینگی مجبورهستید با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی ب...

وام مرغداری گوشتی

وام مرغداری گوشتی

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مرغداری گوشتی آیا برای نوسازی و مکانیزه کردن مرغداری گوشتی خود نیاز به تسهیلات بانکی دارید؟ آیا تا کنون برای دریافت وام مرغداری گوشتی خود نتوانسته اید از طریق تسهیلات منابع داخلی بانک، صندوق توسعه ملی، کار گروه موانع تولید یا کمکهای فنی اعتباری وام بانکی دریافت نمایید؟ اگر به دنبال تهیه و...

وام مرغداری جهاد کشاورزی

وام مرغداری جهاد کشاورزی

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام مرغداری جهاد کشاورزی آیا برای نوسازی و مکانیزه کردن مرغداری گوشتی، تخم گذار یا پولت خود نیاز به تسهیلات بانکی دارید؟ آیا تا کنون برای دریافت وام مرغداری خود نتوانسته اید از طریق تسهیلات منابع داخلی بانک، صندوق توسعه ملی، کارگروه موانع تولید، کمکهای فنی اعتباری یا سایر خطوط اعتباری وام بان...

وام فوری

وام فوری

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام فوری آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول از بازار آزاد تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نمایید. اگر به دنبال تهیه هر نوع وام فوری در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط هستید، کافیست با ما تماس بگیرید. ما این ...

وام صنعتی:

وام صنعتی:

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام صنعتی: آیا در تولید خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید. با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. یا اینکه به صورت خرید مدت دار به قیمت بالا احتیاجات کارخانه خود را خرید نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط ، وام از ...

وام سریع

وام سریع

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام سریع اگر به دنبال تهیه هر نوع وام مبالغ بالا در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط در قبال وثیقه ملکی هستید، کافیست با ما تماس بگیرید. ما این وام را خیلی سریع برای شما از بانک با بهترین شرایط در کوتاهترین زمان اخذ می کنیم. دیگر انتظار کافیست تلفن را برداشته و با ما تماس بگیرید. 15 سال تجربه ...

وام سریع بانکی

وام سریع بانکی

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام سریع بانکی اگر به دنبال تهیه هر نوع وام بانکی مبالغ بیشتر از 300 میلیون تومان در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط هستید، کافیست با ما تماس بگیرید. ما این وام بانکی را خیلی سریع برای شما از بانک با بهترین شرایط در کوتاهترین زمان اخذ می کنیم. دیگر انتظار کافیست تلفن را برداشته و با ما تماس ب...

وام سرمایه درگردش

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام سرمایه درگردش آیا در تولید خود با مشکل سرمایه در گردش مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید. با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط ، وام از بانک دریافت نمایید. اگر به دنبال تهیه وام سرمایه درگردش در کوتاه ت...

وام ساخت مسکن

وام ساخت مسکن

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام ساخت مسکن آیا در حال ساخت مسکن هستید و با مشکل تامین منابع مالی برای ادامه مراحل ساخت مسکن مواجه شده اید. چرا مشارکت با سازنده، شما می توانید به سادگی با تهیه وام بانکی با بهره مناسب عملیات عمرانی ساخت مسکن را به پایان برسانید.. اگر به دنبال تهیه پول در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط هست...

وام خرید مواد اولیه

وام خرید مواد اولیه

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام خرید مواد اولیه آیا در تولید خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی خرید مواد اولیه مجبور هستید. با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. یا اینکه به صورت خرید مدت دار به قیمت بالا مواد اولیه خرید نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرا...

وام خرید مغازه

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام خرید مغازه آیا برای رهایی از اجاره نشینی و تثبیت محل کار خود به دنبال تهیه یک مغازه و خرید آن هستید، و هرچه تلاش میکنید با توجه به روند رو به رشد قیمتهای خرید مغازه و کاهش ارزش پس انداز خود تا کنون نتوانسته اید مغازه محل کسب خود را خرید نمایید. ما جهت کمک به تامین وام نقدینگی شما کسبه محت...

وام خرید ماشین آلات

وام خرید ماشین آلات

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام خرید ماشین آلات آیا در کار تولید خود برای نوسازی، گسترش، و توسعه فعالیت خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی خرید ماشین آلات مجبور هستید. با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. یا اینکه به صورت خرید مدت دار به قیمت بالا ماشین آلات خرید نمایید. چرا پول نزول، ش...

وام خرید تجهیزات، ملزومات و ابزار کار

وام خرید تجهیزات، ملزومات و ابزار کار

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام خرید تجهیزات، ملزومات و ابزار کار   آیا برای خرید تجهیزات، ملزومات کار و ابزار کار خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نم...

وام بانکی

وام بانکی

تهران (تهران) - سپتامبر 27, 2016

  وام بانکی آیا در تجارت خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول در بازار، پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نمایید. اگر به دنبال تهیه هر نوع وام در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط...

وام با وثیقه ملکی

وام با وثیقه ملکی

تهران (تهران) - سپتامبر 24, 2016

  وام با وثیقه ملکی آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول از بازار آزاد تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، در قبال ترهین ملک مسکونی خود وام از بانک دریافت نمایید. اگر به دنبال تهیه هر نوع وام در قبال ترهین ملک در کوتاه ترین زمان با به...

وام آزاد فوری

وام آزاد فوری

تهران (تهران) - سپتامبر 24, 2016

  وام آزاد فوری آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول از بازار آزاد تهیه نمایید. شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نمایید. چرا وام آزاد؟ چرا بهره های بالا؟ چگونه اعتماد می کنید سند خود را به نام اشخاص انتقال دهید و در قبال آن وام آزاد تهیه ن...

وام آزاد

وام آزاد

تهران (تهران) - سپتامبر 24, 2016

  وام آزاد آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالا پول نزول از بازار آزاد تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط، وام از بانک دریافت نمایید. چرا وام آزاد؟ چرا بهره های بالا؟ چگونه اعتماد می کنید سند خود را به نام اشخاص انتقال دهید و در قبال آن وام آز...

سلف

سلف

تهران (تهران) - سپتامبر 24, 2016

  سلف آیا در تجارت خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید با نرخهای بالای پول نزول در بازار پول تهیه نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی با بهترین شرایط ، وام از بانک دریافت نمایید. اگر به دنبال تهیه تسهیلات سلف در کوتاه ترین زمان با بهترین شرایط هست...

خرید دین

خرید دین

تهران (تهران) - سپتامبر 24, 2016

  خرید دین آیا در تجارت خود با مشکل نقدینگی مواجه شدید. آیا برای تامین نقدینگی مجبور هستید چکهای مشتریان خود را با نرخهای بالای پول نزول در بازار خرد نمایید. چرا پول نزول، شما می توانید با نرخ سود بانکی چکهای خود را به پول نقد تبدیل نمایید. اگر به دنبال تهیه تسهیلات خرید دین در کوتاه ترین زمان ...

موضوع :آموزش عملی حسابداری – اهواز

اهواز (خوزستان) - مارس 16, 2016

     (  کارگاه عملی صفر تا صد حسابداری  ) *شرکت حسابـداری و حسابرسی محاسبـان خبره*  خوزستان - اهواز                 (عضو انجمن حسابداران خبره ایران ) و ( عضو انجمن حسابداری ایران )   شرکت حس...

حسابـداري و حسابرسي محاسبـان خبره – اهواز / خوزستان

اهواز (خوزستان) - مارس 16, 2016

  *شرکت حسابـداری و حسابرسی محاسبـان خبره*  خوزستان - اهواز                                       &n...

آگهی استخدام حسابدار – اهواز

اهواز (خوزستان) - مارس 16, 2016

  شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان خبره  ، حسابدار و حسابرس استخدام می نماید . شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان خبره با بهره گیری از تیم حسابداری و حسابرسی مجرب و باتجربه در استان خوزستان ، شهرستان اهواز فعالیت می نماید.این شرکت " عضو انجمن حسابداراخبره ایران (IICA) " و " عضو انجمن حسابداری ...

فروش ویژه نرم افزار حسابداری پارسیان با شرایط ویژه شرکت رایانه شهر

فروش ویژه نرم افزار حسابداری پارسیان با شرایط ویژه شرکت رایانه شهر

تبریز (آذربایجان شرقی) - مه 28, 2014

شرکت تعاونی توسعه و تجارت "رایانه شهر" نمایندگی شمالغرب شرکت علوم و فناوری ارتباطات پارسیان

شركت نگين حساب خرم

شركت نگين حساب خرم

ابهر - خرمدره (زنجان) - ژانویه 14, 2014

حسابداري حساربرسي نمايندگي نرم افزارهاي حسابداري محك تدبير در استان زنجان مشاوره هاي مالياتي تهيه صورتهاي مالي آموزش دوره هاي كاربردي حسابداري

سیستم یکپارچه مدیریت مالی حسابدار

سیستم یکپارچه مدیریت مالی حسابدار

مشهد (خراسان رضوی) - نوامبر 23, 2013

سیستم حسابداری و مدیریت مالی یکپارچه حسابدار شامل نقد و قسط، چک و بانک، خرید و فروش، تولید، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، پرسنلی، انبار، اندیکاتور، چاپ چک

مشاوره و خدمات مالی ، بازرگانی و اداری

مشاوره و خدمات مالی ، بازرگانی و اداری

(تهران) - اکتبر 8, 2013

انجام کلیه امور مشاوره و خدمات مالی و اداری ، پیاده سازی انواع سیستمهای مالی ، انجام کلیه امور بیمه ای ، انجام کلیه امور دارایی ، انجام کلیه امور بازرگانی ، ارائه راهکارهای سیستم فروش ، تربیت نیروهای مالی ، انجام امورات ارزی ریالی و اعتبارات اسنادی و ... با بیش از 10 سال سابقه فعالیت دارای مدارک ؛ 1...

دانلود نسخه رايگان نرم افزار حسابداری بازرگانی وینا

() - سپتامبر 7, 2013

نسخه رایگان نرم افزار حسابداری وینا را از سایت شرکت دانلود نمایید در دنیای امروز با گسترش فعالیت های مالی، انجام محاسبات نیاز به صرف زمان و دقت زیادی دارد.در تحقیقات حسابداری مشخص شده اکثر شركتهای موفق، شركتهایی هستند که مدیر آنها یا تحصیلات مالی - حسابداری داشته یا از نرم افزارهای حسابداری- انباردا...

پولشمار

پولشمار

تهران (تهران) - اوت 29, 2013

مارکفروش WWW.MARKFOROSH.INFO مرکز پخش انواع پولشمار رومیزی و پولشمار ایستاده و سورتر ارز بهمراه گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش. پولشمار سایان پولشمار نیکیتا پولشمار پارا پولشمار رومیزی پولشمار ایستاده WWW.MARKFOROSH.INFO شماره های تماس جهت مشاوره رایگان و سفارش انواع پولشمار: 021-33331374 021-3325...

صندوق فروشگاهی ایکلاس CR6X

صندوق فروشگاهی ایکلاس CR6X

تهران (فارس) - اوت 29, 2013

صندوق فروشگاهی ای کلاس CR6X: هارد دیسک: 60000حافظه کالا با نام و قیمت سایر قابلیت ها: 160 کلید مستقیم صفحه نمایش فارسی روشنایی خودکار صفحه نمایش LCD دارای صفحه نمایش مشتری دارای چاپ فارسی جهت صدور فاکتور فروش به تعداد دلخواه دارای چاپ فارسی جهت گزارشات متنوع دستگاه دارای باطری قابل شارژ جهت استفاده ...

نرم افزار جامع حسابداری طلا و جواهر دایمند

نرم افزار جامع حسابداری طلا و جواهر دایمند

(تهران) - اوت 29, 2013

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر دایمند آسان ترین و کاملترین نرم افزار موجود در بازار بوده که توانسته پر فروش ترین نرم افزار حسابداری در صنف طلا و جواهر نیز باشد. این نرم افزار در سرتاسر کشور توسط نمایندگی های شرکت نمونه عرضه شده و دارای پشتیبانی 24 ساعته می باشد از جمله قابلیت های این نرم افزار در اد...

نرم افزار جامع حسابداری برای اصناف و شرکتها

نرم افزار جامع حسابداری برای اصناف و شرکتها

تهران (تهران) - اوت 28, 2013

نرم افزار حسابداری منطق دارای شماره ثبت 021432-01175-8 . به اندازه رفع نیاز خود هزینه پرداخت کنید . امکانات ویژه به همراه خدمات پس از فروش مطلوب مشتریان . برخی امکانات نرم افزار : 1- ثبت اسناد حسابداری به صورت خودکار 2- واریز و برداشت نقدی از حساب و صندوق 3- تعیین وضعیت چک های دریافتی و پرداختی امکا...

مشاوره و خدمات مالی ، بازرگانی و اداری

مشاوره و خدمات مالی ، بازرگانی و اداری

تهران (تهران) - اوت 14, 2013

مشاوره و خدمات مالی ، بازرگانی و اداری انجام کلیه امور مشاوره و خدمات مالی و اداری ، پیاده سازی انواع سیستمهای مالی ، انجام کلیه امور بیمه ای ، انجام کلیه امور دارایی ، انجام کلیه امور بازرگانی ، ارائه راهکارهای سیستم فروش ، تربیت نیروهای مالی ، انجام امورات ارزی ریالی و اعتبارات اسنادی و ... با بیش...

روابط فرآيند هاي خزانه داري - نرم افزار سانیار

روابط فرآيند هاي خزانه داري - نرم افزار سانیار

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

•        روابط فرآيند هاي خزانه داري : -         اسناد دريافتني از مشتريان فروش -         وصول اسناد دريافتني از مشتريان -         دريافت اسناد ومدارک دريافتني نزد صندوق -         واخواست وبرگشت اسناد رديافتني از مشتريان -         پرداخت اسناد پرداختني به مشتريان -         وصول اسناد پرداختني به مشت...

نرم افزار خزانه داری  تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

نرم افزار خزانه داری تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

قابليت هاي كلي نرم افزار نقد وبانك و خزانه داري : گروه شرکتهاي الگوريتم پايا بعد از تحقيق و بررسي سيستم هاي نقد و بانک فعلي موجود دربازار نرم افزار و بررسي مشکلات کار بران نرم افزار هاي خزانه داري و نظر خواهي از اين کاربران اقدان به توليد نرم افزار جامع و کارآمد نمود که با تسريع و تسهيل در عملکرد فر...

نرم افزار حسابداری نمایندگی  وخدمات پس از فروش خودرو

نرم افزار حسابداری نمایندگی وخدمات پس از فروش خودرو

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزار حسابداری ویژه نمایندگی ها وخدمات پس از فروش خودرو ویژگیها : 1- تحت ویندوز 2- تحت شبکه ( بدون محدودیت کاربران در استفاده همزمان ) 3- کاربری فوق العاده آسان امکانات ویژه نرم افزار نمایندگی های خودرو : 1- نرم افزارحسابداری ( انجام کلیه امورحسابداری ) 2- نرم افزار فروش و بازرگانی (خرید ، فرو...

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های تاسیساتی وپیمانکاری

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های تاسیساتی وپیمانکاری

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

     نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های تاسیساتی وپیمانکاری قابلیت ها : -  تحت ويندوز ( سازگار با کليه ويندوزها ) - تحت شبکه - کاربری  بسیار آسان - پشتیبانی رایگان امکانات اختصاصی ویژه شرکت های تاسیساتی و پیمانکاری : -امکان تعریف نا محدودپروژه -امکان ثبت هزینه های انجام شده به تفکیک هرپروژه -امکان ثبت...

نرم افزار حسابداری تخصصی کتاب فروشان

نرم افزار حسابداری تخصصی کتاب فروشان

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزار حسابداری تخصصی کتاب فروشان ویژگیها : 1- تحت ویندوز 2- تحت شبکه ( بدون محدودیت کاربران در استفاده همزمان ) 3- کاربری فوق العاده آسان امکانات ویژه نرم افزار ناشرین و کتابفروشان : 1.امکان جستجوبراساس کلیه مشخصات کتاب 2.امکان ثبت مشخصات یک کتاب اعم از: نام کتاب،نام نویسنده،نام ناشر،نام مترجم...

نرم افزار حسابداری ویژه رستورانهاوفست فودها

نرم افزار حسابداری ویژه رستورانهاوفست فودها

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

   نرم افزار حسابداریویژه رستورانهاوفست فودها   قابلیت ها : - تحت ویندوز seven7Xp – Vista – - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات رایگان درادامه گوشه اي از توانمنديهاي فني ونرم افزاري اين شركت به شرح زيرتقديم مي گردد: ثبت خريد مواد  اوليه امكان تعريف وگروه بندي مشتركين قابليت تعريف من...

نرم افزارحسابداری ويژه باطري فروشان

نرم افزارحسابداری ويژه باطري فروشان

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

        نرم افزارحسابداری ويژه باطري فروشان    ويژگيها :     - تحت ويندوز     - تحت شبكه ( بدون محدوديت كاربران در استفاده همزمان )     - كاربري فوق العاده آسان     امكانات ويژه نرم افزار باطري فروشان : -         مشخص كردن داراي فرسوده بودن باطري ها، هنگام تعريف انواع باطري ها -         امكان ثبت مح...

نرم افزار حسابداری تالارهاوباغسراها سازه حساب

نرم افزار حسابداری تالارهاوباغسراها سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

    قابلیت ها : 1. تحت ویندوز( 2000 – Xp – Vista – Win 7  ) 2. تحت شبکه 3. کارکرد بسیار ساده و آسان 4. یک سال خدمات وپشتیبانی رایگان   - امكانات ويژه نرم افزار تالار : -  ثبت کامل قرارداد تالار و چاپ قرارداد -  تقویم تالار با امکان تعریف مناسبت ها واعیاد مختلف و همچنین ، رزرو مجالس -  امکان تعریف ان...

نرم افزار حسابداری ویژه لوازم یدکی سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه لوازم یدکی سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

     نرم افزار حسابداری ویژه لوازم یدکی سازه حساب قابلیت ها : - تحت ویندوز 2000 –Xp - Vista - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات رایگان امکانات : - امکان تعریف انبارهای نامحدود و سیستم انتقال کالا از انبار به انبار دیگر امکان تعریف شرکتها , فروشگاههای متعدد - طبقه بندی حسابها تا شش س...

نرم افزار حسابداری ویژه لاستیک فروشان سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه لاستیک فروشان سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

     نرم افزار حسابداری ویژه لاستیک فروشان سازه حساب قابلیت ها : - تحت ویندوز 2000 –Xp - Vista - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات رایگان امکانات : - امکان تعریف انبارهای نامحدود و سیستم انتقال کالا از انبار به انبار دیگر امکان تعریف شرکتها , فروشگاههای متعدد - طبقه بندی حسابها تا ش...

نرم افزار حسابداری فروشگاهي سازه حساب

نرم افزار حسابداری فروشگاهي سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزار حسابداری فروشگاهي سازه حساب قابلیت ها : 1. -  تحت ويندوز ( سازگار با کليه ويندوزها ) 2. تحت شبکه 3. کارکرد بسیار ساده و آسان 4. یک سال خدمات رایگان امکانات : 1. امکان تعریف انبارهای نامحدود و سیستم انتقال کالا از انبار به انبار دیگر 2. امکان تعریف شرکتها , فروشگاههای متعدد 3. ط...

نرم افزار مالی (حسابداری ) تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

نرم افزار مالی (حسابداری ) تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

آيا ميخواهيد در حسابداري از زمان و هزينه كمتر بهره ببريد؟ آيا تمايل به استفاده از پيشرفته ترين سيستم هاي حسابداري هستيد؟ آيا مخواهيد گزارشات تجميعي خود را به راحتي به مديران شركت ارائه دهيد؟  آيا ميخواهيد از تعداد تفصيلي هاي نامحدود بهره ببريد؟ آيا ميخواهيد اسناد تمامي شركتهاي خود را فقط و فقط در يك...

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های آسانسور سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های آسانسور سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

     نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های آسانسور سازه حساب قابلیت ها : - تحت ویندوز 2000 – Xp - Vista - تحت شبکه - کاربری  بسیار آسان - پشتیبانی رایگان امکانات اختصاصی ویژه شرکت های آسانسور : -امکان تعریف نا محدودپروژه -امکان ثبت هزینه های انجام شده به تفکیک هرپروژه -امکان ثبت قراردادهای فروش  -امکان ث...

نرم افزار حسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

نرم افزار حسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  اولین و جامعترین نرم افزار حسابداری ویژه نمایشگاههای اتومبیل درایران خرید و  فروش خودرو ،  قولنامه ، سفارشات خرید وفروش و حسابداری ، چک وبانک ويژگيها : 1- تحت ويندوز 2- تحت شبکه ( بدون محدوديت کاربران در استفاده همزمان 3- کاربري فوق العاده آسانامکانات ويژه نرم افزار نمايشگاه اتومبيل...

نرم افزار حسابداری فروشگاهها ونمایندگیهای موتورسیکلت

نرم افزار حسابداری فروشگاهها ونمایندگیهای موتورسیکلت

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

    سازه حساب : اولین وجامعترین نرم افزارحسابداری ویژه موتورسیکلت ويژگيها : -  تحت ويندوز-  تحت شبکه -  کاربري فوق العاده آسانامکانات ويژه نرم افزار موتور :سيستم فروش:سند موتور داراي دو سيستم فروش مي باشد:سيستم فروش موتورسيستم فروش لوازم يدکي .امکانات:امکان ثبت بار نامه در ه...

نرم افزار حسابداری ویژه  پروژه وپيمانكاري سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه پروژه وپيمانكاري سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

    نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های پروژه وپيمانكاري سازه حساب قابلیت ها : 1. تحت ویندوز( 2000 –Xp – Vista–Win 7  ) 2. تحت شبکه 3. کارکرد بسیار ساده و آسان 4. یک سال خدمات رایگان امکانات اختصاصی ویژه پیمانکاری : -         امکا...

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های بتن آماده

نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های بتن آماده

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزار حسابداری ویژه شرکت های بتن آماده قابلیت ها : 1. تحت ویندوز ( 2000 – Xp – Vista – Win 7  ) 2. تحت شبکه 3. کارکرد بسیار ساده و آسان 4. یک سال خدمات رایگان   امکانات اختصاصی شرکت های تولید وفروش بتن آماده :   -       &...

امکانات ویژه نرم افزار باسکول

امکانات ویژه نرم افزار باسکول

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  ویژگیها : 1- تحت ویندوز 2- تحت شبکه ( بدون محدودیت کاربران در استفاده همزمان ) 3- کاربری فوق العاده آسان امکانات ویژه نرم افزار باسکول : 1 . صدور قبص باسکول : دارای فیلدهای ( ساعت و تاریخ ، شماره خودرو، نوع خودرو، شماره بارنامه ، نوع کالا ، واحد کالا ، وزن ، نام و آدرس فروشنده ، نام راننده ، ...

نرم افزار حقوق و دستمزد  تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

نرم افزار حقوق و دستمزد تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

نرم افزار حقوق و دستمزد  تحت وب سانيار - الگوريتم پايا    سيستم حقوق و دستمزد جذابيت بهره‌جويي از نرم‌افزارهاي مالي زماني نمود پيدا مي كند كه لازم باشد محاسبات پيچيده‌اي در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با پرهيز از هرگونه خطايي صورت پذيرد. محاسبه‌ حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال با...

نرم افزار ویژه آژانس های مسافرتی

نرم افزار ویژه آژانس های مسافرتی

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزار ویژه آژانس های مسافرتی نرم افزار جامع حسابداری سازه حساب ویژه آژانس های مسافرتی  بندب قابلیت ها : -  تحت ويندوز ( سازگار با کليه ويندوزها ) - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات آموزش وپشتیبانی رایگان امکانات اختصاصی : **برگزاری تور وثبت رجیستری : - ثبت قرار...

نرم افزار حسابداری تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

نرم افزار حسابداری تحت وب سانیار - الگوریتم پایا

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

نرم افزار جامع حسابداري تحت وب سانيار   آينده از آن کساني است که به استقبالش ميروند .                  (سانيار)   قابليت هاي سيستم حسابداري مالي : 1-تعريف کدينگ استاندارد حسابداري در سه سطح گروه ، کل  و معين 2-تعريف سطوح حساب تفصيلي نامحدود به صورت پيوسته و شناور 3-تعيين عنوان سطوح حساب تفصيلي بسته ...

نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزارحسابداری سنگ بري و سنگ فروشي سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز ( 2000 –Xp – Vista–Win 7  ) 2- تحت شبكه ( بدون محدوديت كاربران در استفاده همزمان ) 3- كاربري فوق العاده آسان   امكانات ويژه نرم افزار سنگبري و سنگفروشي :   1. ثبت طول و عرض و تعداد در فاكت...

 نرم افزار حسابداری ویژه لوازم خانگی سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه لوازم خانگی سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

     نرم افزار حسابداری ویژه لوازم خانگی سازه حساب قابلیت ها : - تحت ویندوز 2000 –Xp - Vista - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات رایگان امکانات : - امکان تعریف انبارهای نامحدود و سیستم انتقال کالا از انبار به انبار دیگر -  امکان فروش نقدی واقساطی لواز خانگی...

 نرم افزار حسابداری ویژه فروشگا ههای مبل سازه حساب

نرم افزار حسابداری ویژه فروشگا ههای مبل سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

   نرم افزار حسابداری ویژه فروشگا ههای مبل سازه حساب قابلیت ها : - تحت ویندوز 2000 –Xp - Vista - تحت شبکه - کارکرد بسیار ساده و آسان - یک سال خدمات رایگان امکانات : - امکان تعریف انبارهای نامحدود و سیستم انتقال کالا از انبار به انبار دیگر امکان تعریف شرکتها , فروشگاههای متعدد - طبقه ...

ارائه نرم افزارهای تخصصی انواع مشاغل

ارائه نرم افزارهای تخصصی انواع مشاغل

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  ارائه نرم افزارهای تخصصی انواع مشاغل تولید کننده جامع ترین وساده ترین نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی ، شرکتی ، تولیدی نرم افزارهای عمومی و تخصصی سازه حساب : نرم افزار حسابداری عمومی " " " پخش مواد غذایی " " " آهن فروشان " " " موبایل فروشان " " " سنگ فروشان " " " کتاب فروشی " " " رستوران وفست ...

نرم افزارحسابداری کارگزاری ونمايندگي بيمه سازه حساب

نرم افزارحسابداری کارگزاری ونمايندگي بيمه سازه حساب

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  نرم افزارحسابداری ویژه  کارگزاری ها ونمايندگي های بيمه سازه حساب ويژگيها : 1- تحت ويندوز 2- تحت شبكه ( بدون محدوديت كاربران در استفاده همزمان ) 3- كاربري فوق العاده آسان امكانات ويژه نرم افزار نمايندگي بيمه : 1. امكان تعريف شركتهاي بيمه و نمايندگان شعب 2. امكان تعريف رشته هاي بيمه و انوا...

سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان

تهران (تهران) - اوت 3, 2013

  سازه حساب نرم افزارحسابداري ويژه آهن فروشان قابليت ها: 1. -  تحت ويندوز ( سازگار با کليه ويندوزها ) 2.تحت شبکه 3.کارکرد بسيار ساده وآسان   امکانات ويژه آهن فروشان : تبديل واحد هاي اندازه گيري به يکديگر مي باشد (کيلو به شاخه)- (شاخه به کيلو)- (متر به شاخه)   امکانات کلي : 1.&nbs...

  • 1

-----------

 

web counter

 

Flag Counter