مرتب کردن براساس: تازه لیست شده

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع

تهران (تهران) - دسامبر 21, 2017

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید. چنانچه اختراع به ثبت برسد،به دارنده ی اختراع گواهینامه اختراع داده می شود.گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از ا...

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی

تهران (تهران) - دسامبر 21, 2017

شرکت های مختلط شرکت مختلط به شرکتی گفته می شود که دارایی یک یا چند شریک ضامن به همراه یک یا چند شریک با مسئولیت محدود و یا شرکای سهامی تشکیل می گردد. این شرکت بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد و نمی خواهد قرض کند و شراکت با سرمایه داران را ترجیح می دهد به وجود می آید. شرکت مختلط به دو نوع شر...

  • 1

-----------

 

web counter

 

Flag Counter